اقامت بین المللی هنرمندان کابل

خانه فرهنگ آسیا ” پروژه ویژه ای را تحت عنوان اقامت  بین المللی هنرمندان کابل برگزار میکند. برنامه برای فصل زمستان طرح گردیده و قرار است بتاریخ 15 دلو الی آخر حوت 1397 در کابل برگزار گردد.

خانه فرهنگ آسیا این برنامه را به هدف حمایت از هنرمندان خلاق برگزار خواهد کرد و از طریق این برنامه شرایط تمرین حرفه ی  را برای هنرمندان جوان نیز فراهم میشود.

 این نخستین اقامتگه هنری و حرفه ی برای گردهمآیی هنرمندان هنرهای تجسمی در نظر گرفته شده است. این اقامتگه هنری در غرب کابل موقعیت دارد و شرایط برای کار عملی، کار گروهی یا تیمی و گفتمان فرهنگی –هنری فراهم می شود.

آطلاعات کامل در لینک های زیر

اقامتگه بین المللی هنری کابل

فورم درخواستی

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: