اقامت بین المللی هنرمندان کابل

خانه فرهنگ آسیا " پروژه ویژه ای را تحت عنوان اقامت  بین المللی هنرمندان کابل برگزار میکند. برنامه برای فصل زمستان طرح گردیده و قرار است بتاریخ 15 دلو الی آخر حوت 1397 در کابل برگزار گردد. خانه فرهنگ آسیا این برنامه را به هدف حمایت از هنرمندان خلاق برگزار خواهد کرد و از طریق... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑